Kristaus gimimas

Kristaus gimimas

1457m_Vokietija„Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: “Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą ir paguldytą ėdžiose”. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą: “Šlovė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė ir palankumas žmonėms!” (Lk 2 , 1-14).

Nuo seniausių laikų Kristaus gimimas vaizduojamas meno kūriniuose. Šią temą mėgo nežinomi ir žinomi garsiausi dailininkai.

Skaidrėse tik keletas kūrinių. Pasižiūrėkime, juk artėja Kalėdos – Kristaus gimimo diena.

 

PPS autorius: Francisko (laboutiquedelpowepoint.com)

Prisegtukas: Kristaus_gimimas.pps

Leave a Reply