Bus paskelbtas Palaimintuoju

Bus paskelbtas Palaimintuoju

Popiežius Jonas Paulius IIJonas Paulius II (1920–2005) – 264-is Katalikų bažnyčios vadovas, išrinktas 1978 m. spalio 16 d. Pontifikavimo laikotarpiu Jonas Paulius II aplankė 129 valstybes, parašė 14 popiežiškųjų enciklikų, beatifikavo 1340 žmonių ir kanonizavo 483 šventuosius. Popiežius buvo pripažintas įtakingiausia 20 a. asmenybe. 2011 m. gegužės 1 dieną popiežius Jonas Paulius II Vatikane bus paskelbtas palaimintuoju.

Ceremonijos prasidės balandžio 30 dienos vakarą maldos budėjimu Romos Didžiajame cirke (Circus Maximus), į tikinčiųjų minią kreipsis keli buvę artimi padėjėjai. Jono Pauliaus II medinis karstas bus iškeltas iš kriptos po Šv.Petro bazilika. Gegužės 1 d. iškilmingas beatifikacijos mišias Šv.Petro aikštėje aukos popiežius Benediktas XVI. Pasibaigus mišioms, karstas bus uždengtas balta drobule ir pastatytas priešais Šv.Petro bazilikos didįjį altorių. Tuo metu visi norintys galės jį pamatyti ir pagerbti. Palaimintuoju gali būti paskelbtas miręs asmuo, kai Katalikų Bažnyčia oficialiai pripažįsta, jog velioniui užtariant prieš Dievą įvyko stebuklas, kurio nepajėgia paaiškinti medicinos arba kitas mokslas. Kad Jonas Paulius II galėtų būti paskelbtas šventuoju, Bažnyčia turėtų pripažinti antrą stebuklą, kuris būtų įvykęs po velionio paskelbimo palaimintuoju ir jam užtariant. Per šio popiežiaus laidotuves 2005 metų balandžio 8 dieną minios žmonių skandavo „Santo subito!“ – „Paskelbkite jį šventuoju iš karto!“ (iš straipsnių spaudoje)

 

Giesmė „Tėve mūsų” – gieda popiežius Jonas Paulius II ir choras (2000 m. įrašas)

PPS autorius: GiEffelis (mondopps)

Prisegtukas: PaterNostroLatinoItaliano.pps

Leave a Reply