Vasaros šnabždesiai

Vasaros šnabždesiai

vasaraTen vasaros raiteliai jojo

Ant savo eikliųjų arklių.

Šešėliai ant kelio miegojo,

Išlipę iš medžių žalių.

Ten, lyg iš po žemių išaugę,

Be garso prabėgo vaikai.

O žiedas atokaitoj šaukė,

Kad vasara bus dar ilgai.

Ten vėjas pro vyšnią ir slyvą

Nuėjo ieškoti dainos.

Ir buvo taip žalia, taip gyva,

Kaip tavo ir mano sapnuos.

(Jonas Strielkūnas)

 

Muzika: Kitaro „Shimnering Horizon”

PPS autorius: Michael Ekim mc Farland (kamdou.net)

Prisegtukas: Murmures de l’été – Ekim.pps

Leave a Reply