Vasaros vakaras

Vasaros vakaras

saulėlydisNenuskriauski to atviro vakaro,

Baltą žydintį medį išsaugok.

Toks didžiulis geltonas saulėlydis

Už nutilusių girių išaugo.

 

 

Ir jauti lyg nelaimę, lyg liūdesį,

Tarsi ten, už liepsnojančio skliauto,

Ieško geras, jau pamirštas milžinas

Savo krašto, seniai nukariauto.

 

O čionai jau pabunda šikšnosparniai —

Pusė paukščio ir pusė pelės.

Kas gi, kas juos, tuos apšmeižtus angelus,

šiltą vasaros naktį mylės?

 

O ir mūsų troškimų praėjusių

Gal jau niekas daugiau neskaičiuos.

Bet vis vien mes rašysim eilėraščius

Apie laimę ir saulę kviečiuos.

 

Ir išburs gerą derlių šią vasarą

Mažos griežlės tankymėj javų.

…Mėnesiena — kaip skrendantis ežeras —

Nusileidžia ant mūsų galvų.

 

Snaudžia platūs laukai. Miega vieškeliai.

Ir praeina aitrus graudulys.

Tyliai gieda pilka kaip lakštingala

Mūsų skausmo ir džiaugsmo šalis.

 

Jonas Strielkūnas

 

Muzika: Yiruma „A River Flows”

PPS autorius: Adita (Adriana Ciobanu), Rumunija

Prisegtukas: magical-sunset.pps

Leave a Reply