Švelnumas

Švelnumas

švelnumas

 

Kai už lango gruodas ar šarma,

Kai ateina sielon vienuma,

Kai širdis nešyla,

Kai ranka nekyla,

Man pro slogią tylą grįžta grįžta tavo artuma.

Savo sunkią naštą tau nešu,

Nežinau, gal kaltas pats esu.

Kai jėgų pristinga,

Kai kelius užsninga,

Aš tave lemtingą tyliai tyliai pašaukiu vardu.

Smerk ir priekaištauki, jei gali,

Tik neleisk paklysti man kely.

Kai apkars man dienos, naktys mėnesienos,

Kai aš būsiu vienas, būki būki žemėj netoli.

Tas rankų švelnumas

Nuo širdies ir nuo veido

Tirpdo vienumos ledus.

Tu ryto lengvumas,

Man gražinęs lyg aidą

Tuos jau užmaršty vardus.

(E. Selelionis)

 

Muzika: Andre Rieu

PPS autorius: MM/Flo (nicepps)

Prisegtukas: svelnumas.pps

Leave a Reply