gyvenimas„Mes nieko daugiau ir neturim, tik savo gyvenimą. Ar mes jo pilni, ar jis mūsų pilnas? Ar galim išlieti jį kaip netikusį vyną iš taurės? Kodėl mums ne sykį atrodo, kad tas vynas apkarto, kad virto nuodais, kurie iš lėto graužia?

Kuo pagirdyti žmogų, jeigu to gėrimo, kuriuo jisai gyvas, per maža jo dvasiai? Girdžiu, tavo lūpos sušnibžda: laimė. Ne, sako tas, kuris į vėliavą panašus: tiktai laisvė. Sudejuoja trečiasis tamsoj: amžinybė.

Atleiskit man, žmonės: kai viską tą sudedu – vėlek išeina: gyvenimas.

 

————

Gyvenime, o mano broli aklas:

Ar aš tave, ar tu men vedi?”

 

(Justinas Marcinkevičius „Dienoraštis be datų”)

 

PPS autorius: skaidrės iš nicepps.ro, tekstai ir adaptacija – rudeninė

Prisegtukas: Gyvenimas_rudenine.pps

Leave a Reply