Apie tylą

Apie tylą

tyla„Tyla – vertybė, ir labai gaila, kad ja mažai kas naudojasi Kuo mažiau tylos, tuo labiau mes esame ištaškyti ir

siela eina kitu keliu, visai negu tuo, kuriuo turėtų eiti. Tyla reikalinga dėl vidinės draugystės, vidinės bičiulystės.

Gamtoje yra labai daug tylos. Klausytis, kaip sugrįžta į lizdus paukščiai, kaip šokinėja žuvys upėje naktį. Tai yra tyla, tai nėra triukšmas.

Kiekvienas žmogus yra tylos nešėjas, mes turime atnešti tylą, jeigu linkime gero.” (kun.B.Jurčys)

„Nuspaudus tylos mygtuką, išsijungia ne tik balsas, bet ir mintys, kurios iki tol siautė kasdienos darbų vėjuose uoliai it medaus

nešėjos ir kiek įmanydamos stengėsi surikiuoti esamus ir ateities planus, gailėtis ir taisyti praeities darbus.

Kai tyla baigiasi, jos skambesio metu atrastas naujas būdas būti vienam ir su kitais, – lieka kaip dovana.” (T. Jasiukevičiūtė)

 

PPS autorius: Rosa Vila, adaptacija – rudeninė

Prisegtukas: Tyla.pps

Leave a Reply