saulėKiekvieną rytą mano nubudimas

Gražus kaip pasaka. Ir aš nebegaliu

Žinot, iš kur dangus šviesos tiek imas,

Iš kur tiek saulėj aukso spindulių.

(Vytautas Mačernis)

 

Muzika: Ernesto Cortazar

PPS autorius: Sandra Tosi, adaptacija – rudeninė 

Prisegtukas: Nubudimas.pps

Leave a Reply