Londonas – 2012

Londonas – 2012

Olimpinės žaidynėsAntikos Dvasia amžina,

Tiesos Tėve, gražus ir geras,

Nuženk, apsireikšk, apšviesk mus savo šviesa

Nuo žemės iki dangaus,

Kuris yra pirmasis liudijimas tavo nedylančios garbės.

Duok gyvybės ir įdvasink šias kilnias žaidynes!

Mėtyk nevystančių gėlių vainikus

Lenktynių ir kovų laimėtojams.

Sukurk mūsų krūtinėse plienines širdis!

Šviesk rožine spalva ir įkurk didelę šventovę

Kuri jungtų visas tautas, garbinančias tave,

O, amžinoji Antikos Dvasia!

 

(preliminarus olimpinio himno vertimas)

 

 

PPS autorius: Pepa

Žiūrėti tik automatiniu režimu.

Prisegtukas: Inaguracion_juegos_Olimpicos_2012.pps

Leave a Reply