Žvakių šviesoje

Žvakių šviesoje

žvakių šviesaKur tarpsta neapykanta, leisk sėti meilę;

Kur nuoskauda – atleidimą;

Kur abejonė – tikėjimą;

Kur neviltis – viltį;

Kur tamsa – šviesą;

Ir kur liūdesys – džiaugsmą.

(Šv. Pranciškus Asyžietis)

 

Muzika: Ave Maria

PPS autorius: Adita

Prisegtukas: Zvakiu_sviesoje.pps

Leave a Reply