Saulei tekant

Saulei tekant

rytasApsisupusi šydu, auksu austu, raudonu,

Saulė žengia per dangų karalienės gražybe!

Gėlės lenkia jai galvą, paukščiai čiulba linksmybe.

Jiems ji šypsos, pridengus veidą muslinu plonu.

Sveika, mūsų linksmybe, žemei nešanti dieną!

(Maironis)

 

Muzika: Forest walk mix

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: AuLeverduJour.pps

Leave a Reply