Sielos sausra

Sielos sausra

sielos sausraSielos sausra kyla tavy,

ji gali užklupti bet kada ir bet kur,

neretai toj sausroj dega ilgas gyvenimas.

Lietūs lyja žemėje,

ištirpsta sniegai arba upės ištvinsta,

bet sielų visatoj sausra viešpatauja.

 

Muzika: Fractals with Chi Mai (Ennio Morricone)

PPS autorius: rudeninė

Prisegtukas: Sielos_sausra.pps

Leave a Reply