pavasario žiedasŽmogaus širdie, ir tu dainuot išmoki,

Kai vėl sugrįžta žemėn žaluma!

Tegu šis himnas, kupinas aistros,

Visuos gegužiuos jums atsikartos!

 

 

Muzika: pavasario simfonija – paukščių giesmės

PPS autorius: rudeninė

Prisegtukas: Giesme.pps

Leave a Reply