Vaivorykštė

Vaivorykštė

vaivorykštėNutolo debesis, kurs gožė dangų.

Vaivorykštė. Ir žydinti lanka…

Pasauliui vis reikės ir nepakaks,

Kad bėgtų į vaivorykštę kažkas…

 

Muzika: Sidney Bechet „Petit fleur”

PPS autorius: rudeninė

Prisegtukas: Vaivorykste.pps

Leave a Reply