Atsidūsėjimai

Atsidūsėjimai

Mes ieškome laimės. O nučiumpame ją „už skverno” tada, kai širdį užlieja džiaugsmas. Bet tą tikrą džiaugsmą patiriame tik tada, kai sieloje gimsta harmonija. Kai paskleidžiu ramybę aplink save, aš pats pamažu imu pildytis ramybe… Tik ramybės dvasia sukuria iš chaoso harmoniją, iš ašarų – džiaugsmą. Tik kad aš niekada nebūčiau šalta, aukšta siena, kad būčiau durys…

Iš Tėvo Stanislovo knygos „Atsidūsėjimai” (2003m.)

Muzika: Llewellyn „Crystal Angels – Archangel Ariel”

PPS ir nuotraukų autorius: rudeninė

Prisegtukas: Atsidusejimai.pps

Leave a Reply