Kur dingsta mintys?

Kur dingsta mintys?

mintysJos kaip rudenį medžių lapai krinta į žemę, slepiasi pernykštėj žolėj. Skrajūnės mintys panašios į vėją. Jos lekia rudeniškomis miesto gatvėmis, pro lapus numetusius miškus. Kartais jos veržiasi į namus pro atdarus langus, nežinia iš kur atklydusios krebžda prie užrakintų durų…

Muzika: Ernesto Cortazar „Sentiments”

PPS ir nuotraukų autorius: rudeninė

Tekstas:Milda Telksnytė,Vygandas Račkaitis

Prisegtukas: Kur_dingsta_mintys.pps

Leave a Reply