Su tavim dalinuos

Su tavim dalinuos

Tai kieno atminty atsispindžiu nūnai?

Tai kieno vaikštinėju, šypsausi sapnuos?

Aš galvoju, į kur tu mane vadinai –

Ir akimirka šia su tavim dalinuos.

 

 

 

Muzika: E. Cortazar „Sentiments”

PPS autorius: rudeninė

 

Prisegtukas: Su_tavim_dalinuos.pps

Leave a Reply