Pastebėjimai 3

Pastebėjimai 3

Protas turtėja nuo to, ką jis gauna. Širdis – nuo to, ką jinai atiduoda.

Kartais naudinga patylėti, kad tave išgirstų. Ir pradingti, kad tave pastebėtų.

Kelias į laimę grindžiamas akmenimis, nukritusiais nuo širdies.

Mes visi plaukiojame skirtingose jūrose, bet išlipame tame pačiame krante.

Muzika: The New Symphonic Orchestra „Hotel California”

PPS autorė: rudeninė

Prisegtukas: Pastebejimai_3

Leave a Reply