Vienatvė ir angelas

Vienatvė ir angelas

Gatve ėjo liūdnas žmogus. Triukšmingas skubančių žmonių srautas nešė jį pirmyn, neleisdamas sustoti ir pasirinkti kryptį. Iš tiesų, jam buvo tas pats kur eiti, – niekur niekas jo nelaukė. Pilkas dangus tarsi atspindėjo žmogaus nuotaiką. Atrodė, visas pasaulis susimokė prieš jį. Jis žinojo, kad niekam šiame pasaulyje nereikalingas.

Muzika: Gheorghe Zamfir – Lonely Island

PPS autorė: rudeninė

Prisegtukas: Vienatv? ir angelas

Leave a Reply