Jausmų šeimininkas

Jausmų šeimininkas

Visa gamta yra būsenų ratas, o aš esu gamtos dalis.

Mano nuotaikos kils ir mano nuotaikos slūgs.

Vakarykštis džiaugsmas yra šiandienos liūdesys. Sukasi ratas.

Šiandien būsiu savo jausmų šeimininkas.

Muzika: Dalie

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Jausm? šeimininkas

Leave a Reply