lapasAnt medžio liko kyboti vienintelis lapas. Jau smarkiai aplamdytas, apiplėšytas. Kiek jam teko patirti, vėjui iš kailio neriantis, kad jį nudrėkstų! Nušaldytas, apdraskytas, o vis tiek neatsižadėjęs medžio. Iš kur tokia vieno lapo ištikimybė, kai kiti jau seniai pasidavė?

Muzika: E. Cortazar – L‘adieu

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Lapas

Leave a Reply