Didi jūra!

Didi jūra!

jūraDidi, galinga, puiki jūra! Vėjo jau seniai nebėra. Tu rankioji savo bangas, savo liekanas ir graudžiai skundiesi, kaip vaikas. Ko skundiesi, jūra? Ar tau gaila veikliųjų tavo bangų? Vėl ateis laikas, ir papūs vėjas, iš kito krašto pakils naujos bangos, vėjas nugins jas kur panorėjęs, vėl teliks truputis putų, ir nieko daugiau.

Muzika instrumentinė

PPS autorė rudeninė

Prisegtukas: J?ra

Leave a Reply