Stipriausias margutis

Stipriausias margutis

VelykosMiške tarp eglaičių pamatėm Velykę.

Velykė! Velykė! – sušukom kartu.

Priėjom arčiau prie Velykės bobutės:

– Sakyk, kaip atrodo stipriausias margutis?

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Stipriausias margutis

Leave a Reply