Pavasaris. Šypsomės

Pavasaris. Šypsomės

Ei kaimyne, kelk iš miego, nebėra šilely sniego.
Iš pietų paukšteliai grįžta, pumpurų kepurės plyšta.
Nuotaikingo pavasario!

 

Muzika linksma

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Pavasaris. Šypsom?s

Leave a Reply