Apie savąjį kelią

Apie savąjį kelią

Penki išminčiai paklydo miške. Pirmasis nuėjo į kairę, antrasis – į dešinę, trečiasis pasuko atgal, ketvirtasis nuskubėjo į priekį, o penktasis įsiropštė į medį, kad pamatytų trumpiausią kelią. Sunku atspėti, kuriam iš jų labiau pasisekė. Svarbiausia, kad jie visi pasielgė teisingai.

 

Muzika: „Tylos garsai“ – Pan fleita

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Apie sav?j? keli?

Leave a Reply