…Bet lietūs pražydo –

ir tyliai prasiveria sietuvos –

ir siela pravirksta kaip vaikas

iš džiaugsmo – nes pražydo lietūs

dulsvoj erdvėj…

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Lietuje

Leave a Reply