Jis sėdėjo pačioje kalno viršūnėje ir laukė. Tuoj turėjo pasirodyti tas, kurio laukė jau labai ilgai. Pagaliau už nugaros pasigirdo žingsniai, atėjęs žmogus atsisėdo šalia. Jie sėdėjo tylėdami, sėdėjo labai ilgai. Žmogus norėjo paklausti, bet atsakyti jau nebuvo kam, – kalno viršūnėje jis sėdėjo vienas.

Muzika instrumentinė

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Iliuzija

Leave a Reply