Krintančio lapo šnaresys

Krintančio lapo šnaresys

Rudenį įdėmiai stebėdavau krintančius lapus: kaip lapas atsiskiria nuo šakelės ir pradeda kristi ant žemės. Aš skaičiau apie tai, kad krintantys lapai šnara, bet niekada negirdėjau to garso. Lapų šnaresys ore man atrodė neįtikėtinas.

 

Muzika: „Vive l’ automne“

PPS autorius nežinomas

Prisegtukas: Krintan?io lapo šnaresys

Leave a Reply