Upės akys

Upės akys

Kur pailsinti akis, kai žemė sniegu užklota, o upėje – juodas vanduo?

Slegia pilkas gruodžio dangus. Atsimuša žvilgsnis į žemą švininę padangę…

Bet šiandien per patį vidurdienį nušvito saulė.

 

 

Muzika: Winter Sonata

Prisegtukas: Up?s akys

Leave a Reply