Saulės zuikutis

Saulės zuikutis

Aš pagavau ankstų rytą

Saulės zuikutį mažytį:

Kreivas, juokingas veidelis,

Saulės pripiltos auselės.

 

Muzika instrumentinė

Prisegtukas: Saul?s zuikutis

Leave a Reply