Žmogus be ego

Žmogus be ego

Ego nenorėjo mirti. Jis graudžiai žiūrėjo man į akis ir žadėjo aukso kalnus. Įtikinėjo, kad be jo man nieko nepavyks. Trumpiau tariant, maldavo pasigailėjimo. Bet aš buvau nepalenkiamas…

 

Muzika: Tiny Bubbles

Prisegtukas: Žmgus be ego

Leave a Reply