Nubyrėjus lapams, atsivėrė medžiuose tušti paukščių lizdai. Atrodo jie nykiai.

Niekam nereikalingi – tarsi žmonių palikti trobesiai.

Juos košia vėjas ir drasko po šapą…

 

Muzika instrumentinė

Prisegtukas: Lizdai

Leave a Reply