Kristaus sekimas (1)

Kristaus sekimas (1)

rasaViešpatie, įdėk į mano lūpas tiesų ir tikrą žodį, kad mano kalbai būtų svetimas visoks dirbtinumas.

Ko negaliu pakęsti pas kitą, turiu ir pats to nedaryti.

Jei jautiesi visai neturįs ar mažai teturįs uolumo dvasios, būk nuolankus, nenusimink.

Dažnai Dievas vienu akimirksniu duoda tai, ko ilgai nedavė, ir maldos pabaigoj suteikia tai, ko nesuteikė maldos pradžioje.

 

PPS autorius: Antikinė

Prisegtukas: Kristaus_sekimas1.pps

Leave a Reply