Pusiaunakčio tyloj tik šerkšnas krenta,

Kažkur žvaigždynų mirgantis lietus.

Išeikim, lydimi suskambusių kurantų,

Į naktį, į Kalėdų naktį, į Naujus Metus!

Tegul jie bus ir saulėti, ir šviesūs

Šakelėj eglės, vasaros daiguos,

Tegul atneš, ko metų metais ieškom

Ir laimė Jus lydės visuos keliuos!

Linksmų švenčių!