Kai baltas angelas

Tau ranką tiesia,

Imi tikėt, kad greit

Aušra nušvis,

Ir gruodžio ilgesys

Neamžinas –

Ateina Kalėdų džiaugsmas

Ir nauja viltis.