Kūčių vakarą – ramybės sielai.

Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai.

Naujųjų Metų naktį – spindinčios laimės.

Visą gyvenimą – Dievo palaimos!