Užgimimo stebuklo sulaukus

Prakartėlė nušvito džiaugsmu,

Jam pašvęskim, ką turim brangiausia

Ir atgimkime dvasioj kartu.