Išrašė snaigės visą dangų,

Šarma rytais dabina langus…

Sveiki sulaukę Švenčių ryto,

Baltai baltai apipustyto!