Tą tylią šventą naktį

Pamirškit rūpesčius, vargus.

Tegul Naujieji Metai

Džiaugsmu ir laime

Dosnūs bus.