Po uždanga skaidrių žvaigždžių,

Po sniego žydinčiais rožynais,

Tebūna kerinti šita naktis,

Tetrykšta stebuklingas

Naujųjų Metų vynas!