Vilties žvaigždžių

Nušviestais takais

Teateina į Jūsų namus

Laukiami svečiai:

Sveikata, sėkmė,

Džiaugsmas, meilė

Ir namų šiluma.