Kai niekas nemato

Ir niekas negirdi,

Tai angelo balsas

Ateina į širdį.

Kalėdų naktį

Paguodžia mus tyliai

Ir laimina tuos,

Kurie laukia ir myli.