Per baltą krištolinį taką,

Su sauja meilės ir vilties

Lai priklaupia prie židinio Kalėdos,

Lai išpildo troškimus širdies!