Linkime būti pirmuoju

Perlu grožio vėrinyje,

Pirmuoju lapu

Išminties knygoje

Ir niekad neiti

Sielvarto keliu.