Linkiu gilaus ir džiaugsmingo

Prisikėlimo paslapties pergyvenimo,

Kad prisikėlęs Kristus

Būtų mūsų Gyvenimo Viešpačiu,

Kurį liudysime savo kasdienybėje.

Aleliuja!