Gamta su Jėzum

Prisikelti žada,

Tad prisikelkime ir mes

Kartu visa širdim

Ir siela, ir protu.

Su Šv. Velykom!