Esmę matyti išmokė –

Tavo akys,

Žmogų mylėti išmokė –

Tavo širdis,

Tiesą sakyti išmokė –

Tavo lūpos

Ir už viską dėkingi

Mes Tau!