Tegul šventų Velykų varpo dūžiai

Širdy palieka laimę amžinai.

Palaiminto Prisikėlimo ryto,

Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!