Ir su margučiais, su šv. Velykom,

Ir su pirmais pavasario žiedais!

Palaiminto Prisikėlimo ryto,

Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!