Tegul Kristaus Prisikėlimo

Šviesa aplanko visų Jūsų namus.

Tegul netrūksta duonos ir skalsos prie stalo.

Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi,

Visados nugali verkiančius.